Cytat z Biblii na dziś: 2 List św. Piotra 1:10 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

2 List św. Piotra 1:10 tekst:

To czyniąc, nigdy się nie potkniecie.

Znaczenie

Nie jest trafunkiem, by można czynić rzeczy doskonale, bez względu na sprawiedliwość Chrystusową, pokrywającą nasze przestępstwa zadość uczynieniem za nasze codzienne słabości, lecz jeżeli w dodatku do naszej wiary, łącznie z przypisaną nam sprawiedliwością Chrystusową, pielęgnujemy te wszystkie łaski ile nas stać, w takim razie nigdy nie upadniemy. Gdy uczyniliśmy wszystko, cośmy mogli, to jeszcze powinniśmy uważać się za sług niegodnych, nie ufając w swoją sprawiedliwość, lecz będąc przykryci szatą, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, stale i pilnie sprawujmy swoje zbawienie, z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, że sprawiedliwość Chrystusowa jest przypisaną jedynie tym, którzy porzucili grzech i naśladują „świątobliwości, bez której nikt nie może oglądać Boga”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku