Cytat z Biblii na dziś: Abak. 3:17-18 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Abak. 3:17-18 tekst:

Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc pochylił i role nie przyniosły pożytku i w owczarni owce byłyby wybite, a nie było bydła w oborach; wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego

Znaczenie

Widzimy, że Pan Bóg dozwalaj dopuszcza na świat zło, by przez przykre doświadczenia dowiedział się i nauczył o naturalnych wynikach czynienia złego; daje się zauważyć, że i święci podlegają różnym cierpieniom, lecz ich doświadczenia i próby są zamierzone dla wyćwiczenia i wypolerowania ich, przez co mogliby stać się gotowymi i godnymi zwycięzcami, by mogli odziedziczyć te cudowne rzeczy, które Bóg przygotował dla swych wiernych.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku