Cytat z Biblii na dziś: Apokalipsa św. Jana 2:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Apokalipsa św. Jana 2:17 tekst:

Temu co zwycięży dam kamyk biały, a na tym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje.

Znaczenie

Wszyscy zwycięzcy muszą być doświadczeni i dowieść, że ofiarowali wszystko dla Boga, a jeżeli okaże się potrzeba, by okazali, że są zdolni nawet poświęcić swoją reputację, przyjaźń i miłość drogich im osób, byle jedynie zachować i utrzymać miłość i łaskę Bożą. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju doświadczenie coraz bardziej zbliża się na poświęconych Bogu ludzi; powinniśmy pamiętać i możemy być pewni, iż tego rodzaju doświadczenie przyjdzie na każdego z nas jako środek doświadczający, dlatego powinniśmy stosownie do tego zajmować się i rozmyślać nad rzeczami duchownymi, a umartwiać uczucia ciągnące i przygłaszające nas do osób lub rzeczy światowych, które mogłyby się stać współzawodnictwem w uczuciach starania się o chwałę Bożą itp.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku