Cytat z Biblii na dziś: Jakub 4:12 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Jakub 4:12 tekst:

Jeden jest zakonodawca, który może zbawić i zatracić; ktoś ty jest co sądzisz drugiego.

Znaczenie

Zgodnie z tą myślą apostoł Paweł oświadcza na pewnym miejscu, że tak świat, jak i bracia nie są zdolni i nie mogli go sądzić, a jedynie sądzić może Bóg który zna serce człowieka, zna wszystkie jego warunki życia i doświadczenia, przez które przechodził, zna i słabości jego, przeciw którym walczył, dlatego jest On zdolny sądzić właściwie, a Paweł nawet mówił: „Ja samego siebie nie sądzę” (1 Kor. 4:3). Zatem jest rzeczą właściwą, aby nie potępiać tych, którzy utrzymują, iż postępują świadomie jako dzieci Boże, tak samo nie potępiać i nas samych, którzy w ten sposób postępujemy. Powinniśmy więc z dnia na dzień postępować naprzód, czyniąc dobrze, na ile nas stać, wyrabiając w sobie przymioty i cnoty, aby służyć naszemu Panu, pozostawiając wyniki naszych usiłowań Bogu.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku