Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg. św. Łukasza 9:55-56 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg. św. Łukasza 9:55-56 tekst:

Nie wiecie wy, jakiegoście ducha, Syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale zachować.

Znaczenie

Podobnie powinni postępować, którzy się mienią być uczniami Chrystusowymi. Ich ustawicznym usiłowaniem powinno być, aby unikać skłonności do surowego krytykowania, jak również posądzania i potępiania innych, podczas gdy dla siebie żądają miłosierdzia i pobłażliwości. Prawo Boże pozwala nam spodziewać się od Boga tyle tylko miłosierdzia, ile my okazujemy go innym. Skłonność do upatrywania wad w innych, posądzania i potępiania wskazuje na zły stan serca – czego Chrześcijanie powinni się strzec. Miłosierdzie, dobroć i miłość są przymiotami charakteru, których Bóg żąda od tych, którzy mienią się być Jego ludem, bez których nie możemy długo pozostawać dziećmi Bożymi.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku