Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 11:29 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 11:29 tekst:

Uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca.

Znaczenie

Zaiste, w cichym i spokojnym duchu spoczywa tajemnica odpoczynku. Aby się stać cichym, trzeba się ćwiczyć w cierpliwości; w dobrowolnym poddaniu się woli Bożej, pozostawać ufnymi w Jego miłość i przemagającą opatrzność i troskliwość, jak i mądrość Jego przewodnictwa i rady. O te rzeczy potrzeba się starać wytrwale, bez względu, czy mówi kto o tym dobrze, lub źle, czy przy okolicznościach przyjaznych, lub nieprzyjaznych. Niech dzieci Boże starają się coraz więcej naśladować Chrystusa w Jego cichym i spokojnym Duchu, przyjmując Opatrzność Bożą, będąc posłusznymi Jego przepisom i kierownictwu, uzbrojeni mocą, której On sam tylko może udzielić, i chętnie udzieli tym, którzy biorą na siebie Jego jarzmo i uczą się od Niego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku