Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 13:23 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 13:23 tekst:

Na dobrej roli posiany jest ten, który słucha słowa rozumie, ten ci pożytek przynosi; a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny.

Znaczenie

Różnica w obfitości przyniesionego pożytku, która jest wyrażona pod liczbą trzydziesty, sześćdziesiąty i setny, lub też dziesięć i pięć grzywien, oznaczają raczej różnicę w napotykanych trudnościach, jakie były do przezwyciężania itp., aniżeli niewierność w użytkowaniu powierzonych darów. Niektórzy mogą pracować długo i pilnie z małym skutkiem, inni zaś wynałożywszy nie więcej starania mogli dokonać więcej i z większym skutkiem w następstwie. Niekiedy przez poślizgnięcie niektórzy cofnęli się, z czego jednak następnie się uleczyli, ale stracili czas i sposobność, które może nigdy nie będą mogły być powrócone i nagrodzone, ich upadek był im darowany łaskawie i zostali ponownie przywróceni do łaski Bożej i odtąd znowu mogą bieżeć z pilnością i cierpliwością do końca.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku