Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 8:17 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 8:17 tekst:

A jeśliż dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami wprawdzie Bożymi, a spóldziedzicami Chrystusowymi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni.

Znaczenie

Badając plan naszego Niebieskiego Ojca w świetle wyrażonej Jego woli, jaką okazał w postępowaniu z naszym Mistrzem, możemy zaraz zauważyć, że nie jest bynajmniej wolą Bożą, byśmy mieli być zachowani od bólów, doświadczeń i cierpień, a prowadzeni do chwały po kwiecistej drodze wygód. Owszem, zupełnie przeciwną być musi nasza droga, jeżeli chcemy być naśladowcami Tego, którego Bóg wystawił nie tylko ubłaganiem i zadość uczynieniem za grzechy wszystkich ludzi, ale także wystawił Go za wzór dla Kościoła, który jest Jego Ciałem. To mamy wiedzieć i tego uczy Boski Plan, że nie mamy się spodziewać, ani żądać wyzwolenia od bólów i kłopotów, które Jego mądrość przewidziała, że taką, a nie inną ma być droga do chwały.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku