Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 13:30 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 13:30 tekst:

Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Znaczenie

Czas jest krótki: żniwo wielkie; robotników mało; czas nasz jest poświęcony; musimy pracować, póki się nazywa dzień, wiedząc, że noc nadchodzi, w której nikt nie będzie mógł pracować. Poświęciliśmy nasze życie aż do śmierci, polecenie mamy od Pana żniwa, byśmy szukali prawdziwą „pszenice” i zgromadzili do gumna. Czy możemy mieć czas na błahostki, rzeczy światowe, lub ulepszenia społeczne? Powinniśmy raczej jak najmniej zwracać uwagę na takie rzeczy, a spieszyć się i być całkiem pochłoniętymi przez pracę, jaka nam została powierzona, jeżeli pragniemy otrzymać pochwałę od Pana i Mistrza: „Dobrze, sługo wierny”.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku