Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 5:8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 5:8 tekst:

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga.

Znaczenie

Myśl, jaka się zawiera w wyrażeniu „czystego serca”, nie oznacza doskonałości w postępowaniu, słowie, lub myśli, lecz doskonałość intencji, czyli chęci względem tychże. Nasze pragnienie i usiłowania muszą być doskonałe tak w uczynku, słowie i myśli. Wzór, który stoi przed nami, do którego też nasze serca i wola skłaniać się winne, jest wzór Boski. „Bądźcie doskonałymi jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech doskonały jest”. (Mat- 5:48). Pan Bóg nie może stawiać innego wzoru i prawidła, jak doskonałość absolutną, lecz On zaopatrzył nas w łaskę, miłosierdzie i pokój przez Chrystusa, pod warunkiem, jeżeli będziemy postępowali Jego śladami. Czystość serca jest jednym z głównych stopni, znajdujących się na tej wąskiej drodze.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku