Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 20:22 tekst:

Czy jesteście zdolnymi pić ten kielich, którego ja piję?

Znaczenie

Odwaga i męstwo Chrystusa Pana na tej wąskiej drodze przejmują nas uwielbieniem, dla charakteru, którego posiadał! On nie myślał o powrocie do dawnego stanu, ale miał postanowienie wypełnienia woli Ojcowskiej przez ofiarowanie samego siebie za innych. Apostołowie Jezusa widzieli w Nim szlachetny dla siebie wzór — wielkość w pokorze — zwycięstwo w usłudze. Byłoby dobrze, abyśmy pamiętali, że jeżeli nie będziemy pili Jego kielicha i nie będziemy pogrzebani w śmierci Jego, nie możemy mieć udziału w Jego chwalebnym Królestwie. Powinniśmy zatem uważać sobie wszystkie inne rzeczy za nic, a nawet za szkodę, bylebyśmy tylko mogli mieć niezbędne doświadczenie. A gdy one na nas przychodzą na to, abyśmy byli wypróbowani, nie bójmy się, ani przypuszczajmy do serca, jakoby coś nadzwyczajnego nam się przytrafiło. Przeciwnie, powinniśmy wiedzieć i czuć się szczęśliwymi, że nam Bóg dozwolił i że na to nas powołał, byśmy teraz z naszym Panem cierpieli, a następnie byli z Nim i uwielbieni.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku