Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 4:7 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 4:7 tekst:

Nie będziesz kusił Pana Boga twego.

Znaczenie

Wierni Pańscy podlegają ustawicznym pokusom, a między innymi, aby czynić wielkie sprawy w imieniu Pańskim, przekonując siebie i innych, że są wybrańcami Bożymi. To, czego powinniśmy się nauczyć i wiedzieć jest: że dzieło, które upodobało się naszemu Niebieskiemu Ojcu nam powierzyć, nie polega na przekonaniu świata, okazania Jego łaski względem nas, lub naszej w Nim wielkości, lecz raczej pokornie i ze spokojem, a jednak skutecznie, na ile to możebne, starać się, by światłość nasza świeciła i abyśmy okazali cnoty Tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości, a zamiast okazywać chęć czynienia rzeczy nadzwyczajnych, by zadowalać się stanowiskiem służenia Prawdzie, jako jej słudzy.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku