Cytat z Biblii na dziś: Ewangelia wg św. Mateusza 8:26 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Ewangelia wg św. Mateusza 8:26 tekst:

O małowierni, czemuście bojaźliwi?

Znaczenie

Każde doświadczenie powinno być nam pomocne. Jeżeli z początku byliśmy bojaźliwymi, wołając o pomoc, to z pewnością otrzymaliśmy pomoc z pewną wymówką: „O małowierny!”, lecz gdy z czasem nabieramy więcej doświadczenia, to nasz Pan spodziewa się od nas, jak również i my powinniśmy się spodziewać, by mieć większą wiarę, większe zaufanie, większy pokój i radość w Panu, większe zaufanie w Jego z nami przebywanie i rozciąganie nad nami swojej opieki, jako też i w Jego moc, iż zdolny jest wyrwać nas z sideł Szatana i wszelkiej złej rzeczy, a w końcu przyprowadzić nas bezpiecznie do pożądanego portu — Królestwa Niebieskiego.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku