Cytat z Biblii na dziś: List do Galatów 6:7-8 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Galatów 6:7-8 tekst:

Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne

Znaczenie

Sianie ciału znaczy, gdy zezwalamy pożądliwościom ciała, które zawsze są samolubne, niesprawiedliwe, aby owładnęły naszym sercem i życiem, to znaczy, siać ciału, a każdy taki posiew ułatwia drogę następnemu, aż w końcu spotyka się śmierć — Wtórą Śmierć. Zaś z drugiej strony, gdy zwalczamy pożądliwości ciała, samolubstwa itd., lub gdy nowy zmysł i wola rozwijają się w rzeczach duchownych, które są czyste, szlachetne, dobre i prawdziwe, znaczy: iż sieją się Duchowi. Taki posiew sprowadza owoce Ducha, które jeżeli są pielęgnowane strzeżone i zachowane, utrzymują nas w karności z Bogiem i Jego obietnicami, które są żywot wieczny w Królestwie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku