Cytat z Biblii na dziś: List do Hebrajczyków 10:36 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Hebrajczyków 10:36 tekst:

Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.

Znaczenie

Widzimy tu, że czynienie Woli Bożej nie jest jedyną próbą, lecz po dojściu i osiągnięciu cech charakteru w naszych sercach, jak również i w naszej woli (jeżeli tylko częściowo w ciele), to powinniśmy przez wytrwanie w cierpliwości dojść do tego, aby Wola Boża stała się prawem w naszych sercach, w naszym życiu we wszystkich okolicznościach i warunkach. Wtedy i tylko wtedy, serca nasze, będą w stanie zdatnym do Królestwa. Apostoł Jakub mówi: „Doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość”. To jest, jeżeli nasza wiara wytrzyma próbę, a okaże tę cechę charakteru, którą jest wytrwałość w cierpliwości. Z drugiej strony, jeżeli nie doszliśmy do wytrwałości, to znaczy, że nasza wiara nie wytrzymała dostatecznej próby, a zatem nie kwalifikujemy się do Królestwa.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz