Cytat z Biblii na dziś: List do Kolosan 4:2 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Kolosan 4:2 tekst:

W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem.

Znaczenie

Każde doświadczenie wiary i cierpliwości jest okazją do modlitwy i prośby o obiecaną pomoc. Nie udane zwycięstwo winno służyć za sposobność do modlitwy i żądanie przebaczenia, jak również i prośbę o błogosławieństwo, by poznanie naszych słabości mogło być głęboko odczute, abyśmy, gdy się przytrafi drugi raz podobne doświadczenie, mogli być gotowymi uchwycić się, odwołać i zastosować przyobiecaną pomoc w potrzebie. Każde zwycięstwo nad sobą powinno być powodem do modlitwy, abyśmy się nie unieśli pychą i wiele o sobie nie myśleli, ale trzymali się w pokorze i czuwali, gdy nadejdzie następny atak ze strony wielkiego Przeciwnika. Każda sposobność służenia Prawdzie jest powodem do modlitwy dziękczynnej, za zaszczyt, którym zostaliśmy nawiedzeni, iż mogliśmy służyć Wielkiemu Królowi, chociaż mogło się wydarzyć, że trzeba było cierpieć coś z tej przyczyny, zaraz nastręcza się nowa okazja do prośby o nową sposobność służenia, jak również o łaskę i mądre ich używanie.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku