Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:11 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 12:11 tekst:

W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący.

Znaczenie

Niech wszyscy, którzy pragną ze skutkiem bieżeć w zawodzie, baczną zwracają uwagę na swą gorliwość i skrzętność w służbie Bożej. Jeżeli zagrzebiemy lub przywalimy który z naszych talentów ciężarami i troskami o rzeczy światowe, bez których by można się obejść, lub odłożyć na stronę; albo jeżeli zagrzebiemy te talenty zbytnimi zabiegami światowymi o siebie, lub swej rodziny — czy to przez marnowanie ofiarowanego Bogu czasu, na próżną filozofię, muzykę, sztuki piękne, handel, politykę lub na przyjemności, zadowalające pychę i pożądliwość—wtedy, jako niewierni słudzy, prędzej czy później popadniemy w ciemności zewnętrzne.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku