Cytat z Biblii na dziś: List do Rzymian 12:21 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

List do Rzymian 12:21 tekst:

Nie daj się zwyciężyć złemu.

Znaczenie

Dzieci Boże nie powinny używać złych i obraźliwych wyrazów ani praktykować złych sposobów lub obyczajów. Gdyż to czyniąc znaczyłoby łączyć się z nieprzyjacielem albo przyznawać, że jego narzędzia i sposoby są lepszymi od sposobów naszego Wodza, do którego należymy. Zaś oddawać gniewem za gniew, oszczerstwem za oszczerstwo, prześladowaniem za prześladowanie, uderzeniem za uderzenie, lub któremukolwiek z tych, co znaczyłoby pokonywać złe złem. To, co jest naturalnym dla upadłej ludzkiej natury, to właśnie mamy rozkazano unikać, by przez to uprawiać lepiej nową naturę. Gdy kto używa wyżej wymienione sposoby, to dowodzi, iż został zwiedzionym do Złego, by praktykował jego metodę, a to znaczy, iż został pokonanym przez zło.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku