Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:1 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 23:1 tekst:

Pan jest Pasterzem moim.

Znaczenie

Pan Bóg nazywa swój lud owcami, godło wiele znaczące, bo pokazuje jaki charakter powinien się w nich przebijać. Najbardziej odznaczający się charakter owcy jest pokora, pojętność i posłuszeństwo pasterzowi, któremu one zupełnie się powierzają., Prawdziwa owca pilnie słucha choćby najsłabszego głosu Pasterza, to znaczy, że będzie składać w swym sercu Jego słowa, badać będzie Jego Opatrzność, będzie pielęgnować łączność i osobistą społeczność z Bogiem, co powinno się uważać za wielki przywilej. Którzy w ten sposób mają z Nim pokój błogi, „Nigdy nie stracą prawdziwej drogi”.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku