Cytat z Biblii na dziś: Psalm 23:4 – tekst i wyjaśnienie znaczenia

Spis treści

Psalm 23:4 tekst:

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę.

Znaczenie

Owce, należące do maluczkiego stadka, nie potrzebują obawiać się złego, ponieważ Pan stoi po ich stronie i okazał im łaskę, zapłaciwszy za nich wielką cenę okupu. On jest także z nimi przez Słowo obietnicy — Jego zapewnienie, że śmierć nie znaczy dla nich unicestwienie życia, lecz zaśnięcie w Jezusie. Cóż więc dziwnego, że mogą oni przechodzić dolinę cienia śmierci, śpiewając w swych sercach Panu, wychwalając i uwielbiając wielkie i święte imię Tego, który nas umiłował, odkupił drogocenną krwią i powołał, abyśmy mogli się stać współdziedzicami z Panem naszym Jezusem Chrystusem.

Tekst pochodzi z książki “Niebiańska Manna czyli Rozmyślania Duchowe na każdy dzień roku dla Domowników Wiary”, 1907 rok, wydrukowano 120.000 egzemplarzy

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku