Parafia i Kościół Świętej Trójcy w Belsku Dużym

Kościół i Parafia Świętej Trójcy w Belsku Dużym

Kościół parafialny położony jest w Belsku Dużym. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Modrzewiowa 4. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 3200 wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1779. ks. Marek Balcerzak sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Modrzewiowa 4
05-622 Belsk Duży

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-48-6611228

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Marek Balcerzak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1779
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8418
Numer parafii: 9658WAR

ID-8843

Parafia miała dokładnie 239 lat w roku 2018.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Świętej Trójcy była utworzona.

 • 1454 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1398 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1348 lat po Soborze Efeskim
 • 1328 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1226 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1098 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 992 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 909 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 656 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 640 lat po Soborze Laterańskim II
 • 600 lat po Soborze Laterańskim III
 • 564 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 534 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 505 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 467 lat po Soborze w Vienne
 • 361 lat po Soborze w Konstancji
 • 334 lat po Soborze Florenckim
 • 262 lat po Soborze Laterańskim V
 • 216 lat po Soborze Trydenckim
 • 91 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 186 lat przed Soborem Watykańskim II

Kościół to miejsce święte stworzone po to, aby lud Boży mógł oddać hołd swojemu Panu Wszechmogącemu, ale też należy pamiętać, iż podczas każdej Mszy dochodzi do bezkrwawej ofiary, tej samej, którą nasz Pan Jezus Chrystus złożył na krzyżu. Jest pewna modlitwa, której tekst zawiera "Święta Maryjo, módl się za dusze zmarłych". Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku