Parafia i Kościół Objawienia Pańskiego w Bliznym

Kościół i Parafia Objawienia Pańskiego w Bliznym

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Objawienia Pańskiego, która znajduje się w Bliznym. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Łaszczyńskiego 1. Parafia liczy sobie 3000 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1997. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Kacper Kisieliński.

Jaki jest adres parafii?

ul. Łaszczyńskiego 1
05-082 Stare Babice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-7220250

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Kacper Kisieliński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1997
Diecezja warszawska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8024
Numer parafii: 20427WAR

ID-8872

W roku 2019 parafia obchodziła 22 lat istnienia.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Objawienia Pańskiego była utworzona.

 • 1672 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1616 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1566 lat po Soborze Efeskim
 • 1546 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1444 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1316 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1210 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1127 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 874 lat po Soborze Laterańskim I
 • 858 lat po Soborze Laterańskim II
 • 818 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 782 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 752 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 723 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 685 lat po Soborze w Vienne
 • 579 lat po Soborze w Konstancji
 • 552 lat po Soborze Florenckim
 • 480 lat po Soborze Laterańskim V
 • 434 lat po Soborze Trydenckim
 • 127 lat po Soborze Watykańskim I
 • 32 lat po Soborze Watykańskim II

Modlić należy się nie tylko podczas Mszy, ale również w innych chwilach i miejscach. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Litanii do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Pomyślmy jakie szczęście może dać nam każda chwila spędzona na modlitwie do Boga.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku