Parafia i Kościół Świętej Trójcy w Bydgoszczy

Kościół i Parafia Świętej Trójcy w Bydgoszczy

Parafia Świętej Trójcy położona jest w Bydgoszczy. Do Parafii można się dostać udając się pod adres ul. Świętej Trójcy 26. Parafia liczy sobie 7500 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Rok 1924 był rokiem rozpoczęcia działalności. Proboszczem jest ks. Bronisław Kaczmarek. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Świętej Trójcy 26
85-224 Bydgoszcz

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3227094

Email: pr*******@tr****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Bronisław Kaczmarek

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1924
Diecezja bydgoska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8796
Numer parafii: 58793BYD

ID-424

W 2016 roku obchodziła swoje 92 “urodziny”.

Nawet nie wiem, czy proboszcz parafii Świętej Trójcy zdaje sobie sprawę z tego ile lat dzieli rok otwarcia jego parafii od Synodów. No cóż, teraz dzięki naszej poniższej tabelce już wie.

 • 1599 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1543 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1493 lat po Soborze Efeskim
 • 1473 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1371 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1243 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1137 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1054 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 801 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 785 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 745 lat po Soborze Laterańskim III
 • 709 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 679 lat po Soborze w Lyonie I
 • 650 lat po Soborze w Lyonie II
 • 612 lat po Soborze w Vienne
 • 506 lat po Soborze w Konstancji
 • 479 lat po Soborze Florenckim
 • 407 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 361 lat po Soborze Trydenckim
 • 54 lat po Soborze Watykańskim I
 • 41 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Modlitwa podczas Mszy to za mało. Należy się modlić codziennie, gorliwie, z pokorą i ufnością w dobroć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał na Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera słowa "Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami". Wsłuchajmy się w słowa i z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku