Parafia i Kościół Przemienienia Pańskiego w Bysławiu

Kościół i Parafia Przemienienia Pańskiego w Bysławiu

Kościół parafialny położony jest w Bysławiu. A dokładnie rzeczy biorąc w Bysławiu przy ul. Główna 69. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 2441 z danymi z innych parafii. Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1325 roku. Funkcję rycerza duchowego broniącego wiernych przed zesłaniem na wieczne potępienie jest ks. Aleksander Ostrowski.

Jaki jest adres parafii?

ul. Główna 69
89-510 Bysław

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3349821

Email: pb*****@pe*****.org

Kto jest proboszczem?

ks. Aleksander Ostrowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1325
Diecezja pelplińska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2441

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 700
Numer parafii: 49985PEL

ID-5135

W 2016 parafia miała 691 lat.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1000 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 944 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 894 lat po Soborze Efeskim
 • 874 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 772 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 644 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 538 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 455 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 202 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 186 lat po Soborze Laterańskim II
 • 146 lat po Soborze Laterańskim III
 • 110 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 80 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 51 lat po Soborze w Lyonie II
 • 13 lat po Soborze w Vienne
 • 93 lat przed Soborem w Konstancji
 • 120 lat przed Soborem Florenckim
 • 192 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 238 lat przed Soborem Trydenckim
 • 545 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 640 lat przed Soborem Watykańskim II

Uklęknijmy i pomódlmy się dzisiaj w intencji naszych bliźnich, samych siebie. Każdy z nas szuka odpowiedniej drogi ku naszemu Panu Zbawcy Jezusowi Chrystusowy. Aby wyrazić naszą wdzięczność i przybliżyć się czystości Nieba musimy się modlić. Bez tego będą nici ze zbawienia. Dlatego módlmy się wersami Modlitwy klęcząc przez obrazem Jezusa cierpiącego za nasze grzechy na Golgocie. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Pan Bóg w swojej mądrości dał nam życie. Naszym obowiązkiem jest staranie się podporządkowanie tego daru Jemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku