Parafia i Kościół Opatrzności Bożej w Cieszynie

Kościół i Parafia Opatrzności Bożej w Cieszynie

Parafia Opatrzności Bożej położona jest w Cieszynie. Mieści się przy ul. Frysztacka 90a. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 1850 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1978 roku. Proboszczem jest ks. Franciszek Holi. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Frysztacka 90a
43-400 Cieszyn-Pastwiska

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8522559

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Franciszek Holi

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1978
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1850

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3473
Numer parafii: 55807BIE

ID-163

W 2018 parafia miała 40 lat.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1653 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1597 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1547 lat po Soborze Efeskim
 • 1527 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1425 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1297 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1191 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1108 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 855 lat po Soborze Laterańskim I
 • 839 lat po Soborze Laterańskim II
 • 799 lat po Soborze Laterańskim III
 • 763 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 733 lat po Soborze w Lyonie I
 • 704 lat po Soborze w Lyonie II
 • 666 lat po Soborze w Vienne
 • 560 lat po Soborze w Konstancji
 • 533 lat po Soborze Florenckim
 • 461 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 415 lat po Soborze Trydenckim
 • 108 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 13 lat po Soborze Watykańskim II

A może by tak się pomodlić? Choć troszkę? Jedni uważają, iż Msza Święta niedzielna to jedyny obowiązek katolika. Tylko tam się modlimy. Nic z tych rzeczy. Odmawianie pięknej Modlitwy w tygodniu jest jak najbardziej właściwe. Nie jesteśmy katolikami weekendowymi. Trzeba być pełnowymiarowym katolikiem, który swoje obowiązki względem Boga Ojca Wszechmogącego realizuje każdego dnia. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Sprawmy, aby każda modlitwa miała sens, jakiś cel, jakąś intencję. Nie bądźmy też samolubni. Pamiętajmy o ludziach w potrzebie, grzesznikach, ludziach samotnych.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku