Parafia i Kościół Św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu

Kościół i Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu

Kościół parafialny położony jest w Czańcu. Kościół parafialny mieści się przy ul. Kościelna 9. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 5585 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1565 roku. Proboszczem jest ks. Filip Piotrowski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 9
43-354 Czaniec

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8109103

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Filip Piotrowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1565
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 5585

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3592
Numer parafii: 2630BIE

ID-210

Parafia miała dokładnie 455 lat w roku 2020.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1240 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1184 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1134 lat po Soborze Efeskim
 • 1114 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1012 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 884 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 778 lat po Soborze Nicejskim II
 • 695 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 442 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 426 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 386 lat po Soborze Laterańskim III
 • 350 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 320 lat po Soborze w Lyonie I
 • 291 lat po Soborze w Lyonie II
 • 253 lat po Soborze w Vienne
 • 147 lat po Soborze w Konstancji
 • 120 lat po Soborze Florenckim
 • 48 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 2 lata po Soborze Trydenckim
 • 305 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 400 lat przed Soborem Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku