Parafia i Kościół Św. Bartłomieja Apostoła w Działoszynie

Kościół i Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Działoszynie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi parafii Św. Bartłomieja Apostoła, która znajduje się w Działoszynie. Poznajcie jej dokładny adres, dane kontaktowe i proboszcza. Dokładnym adresem parafii jest Działoszyn 30. Kilka lat temu w Parafii było 700 wiernych. Parafia została założona w 1945 roku. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Ryszard Kulpa.

Jaki jest adres parafii?

Działoszyn 30
59-916 Bogatynia 3

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-75-7718270

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Ryszard Kulpa

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1945
Diecezja krakowska
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 700

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 6940
Numer parafii: 1429KRA

ID-3447

W 2021 parafia liczyła sobie 76 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1620 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1564 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1514 lat po Soborze Efeskim
 • 1494 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1392 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1264 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1158 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1075 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 822 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 806 lat po Soborze Laterańskim II
 • 766 lat po Soborze Laterańskim III
 • 730 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 700 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 671 lat po Soborze w Lyonie II
 • 633 lat po Soborze w Vienne
 • 527 lat po Soborze w Konstancji
 • 500 lat po Soborze Florenckim
 • 428 lat po Soborze Laterańskim V
 • 382 lat po Soborze Trydenckim
 • 75 lat po Soborze Watykańskim I
 • 20 lat przed Soborem Watykańskim II

Poddajmy się woli Boga w naszym życiu i prowadźmy je zgodnie z Jego przykazaniami, które dał Mojżeszowi na górze Synaj. Módlmy się nieustanne dziękując za Jego dary i miłość jaką nas obdarzył zsyłając swojego jedynego Syna, aby wymazał nasze grzechy. Aby nie zmarnować dzisiejszego dnia wysłuchaj recytowanej Litanii do Św. Józefa i spróbuj wspólnie z głosem osoby mówiącej również modlić się. Pan Bóg słucha naszych modlitw, naszych próśb. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku