Parafia i Kościół Św. Mikołaja w Gąsawie

Kościół i Parafia Św. Mikołaja w Gąsawie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Mikołaja oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Dokładnym adresem parafii jest ul. Żnińska 1. Parafia liczy sobie 2505 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Wiekem początkujących działalność parafii był XII wiek. ks. Ryszard Kwiatkowski jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

ul. Żnińska 1
88-410 Gąsawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-52-3025030

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Ryszard Kwiatkowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XIIw.
Diecezja gnieźnieńska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2505

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7890
Numer parafii: 2564GNI

ID-1866

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Aby nie zmarnować dzisiejszego dnia wysłuchaj recytowanej Litanii dominikańskiej i spróbuj wspólnie z głosem osoby mówiącej również modlić się. Pan Bóg słucha naszych modlitw, naszych próśb. Nie dajmy się zwieść powierzchownym wyobrażeniom świata, który nas otacza. Odrzucając tą otaczającą nas fasadę nie znajdziemy tam nic. Prawdziwa prawda i wielkość znajduje się w Bogu. Aby tego doświadczyć musimy się modlić. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku