Parafia i Kościół Św. Jadwigi Śląskiej w Gliwicach

Kościół i Parafia Św. Jadwigi Śląskiej w Gliwicach

Kościół parafialny położony jest w Gliwicach. A dokładnie rzeczy biorąc w Gliwicach przy ul. Zamojska 12. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1700 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1446 roku. ks. Langner Ginter sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Zamojska 12
44-164 Gliwice – Brzezinka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2701566

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Langner Ginter

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1446
Diecezja gliwicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1700

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9954
Numer parafii: 67729GLI

ID-1473

W 2015 parafia miała 569 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Św. Jadwigi Śląskiej była utworzona.

 • 1121 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1065 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1015 lat po Soborze Efeskim
 • 995 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 893 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 765 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 659 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 576 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 323 lat po Soborze Laterańskim I
 • 307 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 267 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 231 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 201 lat po Soborze w Lyonie I
 • 172 lat po Soborze w Lyonie II
 • 134 lat po Soborze w Vienne
 • 28 lat po Soborze w Konstancji
 • 1 rok po Soborze Florenckim
 • 71 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 117 lat przed Soborem Trydenckim
 • 424 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 519 lat przed Soborem Watykańskim II

Kościoły parafialne były i są budowa, aby oddać cześć naszemu Ojcu w Niebie poprzez gorliwą modlitwę wszystkich wiernych. Tak samo gorliwie i z pasją należy się modlić w domu. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Nowennę do Świętego Józefa w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Chyba każda parafia w Polsce organizuje specjalne dni modlitw dla swoich wiernych. Czy to w postaci adoracji Najświętszego Sakramentu, czy też godzinek, czy odmawiania różańca. Pamiętajmy, iż jesteśmy częścią Kościoła założonego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku