Parafia i Kościół Św. Marcina w Grębocicach

Kościół i Parafia Św. Marcina w Grębocicach

Witamy na stronie poświęconej parafii Św. Marcina położonej w Grębocicach. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Kościelna 32. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 2200 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Parafia została ukonstytuowana w roku 1366. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Andrzej Skoczylas.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 32
59-150 Grębocice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-76-8315016

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Andrzej Skoczylas

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1366
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2200

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 5847
Numer parafii: 20052ZAM

ID-9920

W 2018 parafia liczyła sobie 652 lat.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Marcina od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 1041 lat po Soborze Nicejskim I
 • 985 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 935 lat po Soborze Efeskim
 • 915 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 813 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 685 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 579 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 496 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 243 lat po Soborze Laterańskim I
 • 227 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 187 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 151 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 121 lat po Soborze w Lyonie I
 • 92 lat po Soborze w Lyonie II
 • 54 lat po Soborze w Vienne
 • 52 lat przed Soborem w Konstancji
 • 79 lat przed Soborem Florenckim
 • 151 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 197 lat przed Soborem Trydenckim
 • 504 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 599 lat przed Soborem Watykańskim II

Msza Święta jest najpiękniejszą modlitwą jaką możemy oddać Bogu. Nie należy jednak zapominać o mniejszych, lecz również ważnych, modlitwach prywatnych. W domu, w tramwaju, w pracy. Modląc się codziennie w domu warto mieć przed sobą tekst Modlitwy, aby lepiej móc się skupić i poprawnie wypowiadać słowa. Dodatkowo pomaga to w przypadku modlitw, których słów nie znamy. Jezu Chryste, czuwaj nade mną i daj mi siłę, by oprzeć się pokusie zła. Modlę się do Ciebie o wskazówki i naprowadzenie na właściwą drogę ku Twojej chwale. Klęknijmy przez krzyżem i pomódlmy się. I róbmy to jak najczęściej każdego dnia tygodnia.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku