Parafia i Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowie

Kościół i Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowie

Sprawdź dane dotyczące parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w poniższym artykule. Parafia znajduje się w miejscowości Jankowa. Znajduje się dokładnie przy Jankowa. Kilka lat temu w Parafii było 918 wiernych. W roku 1980 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. ks. Józef Pyrek jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

Jankowa
38-350 Bobowa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon:

Email: ja*****@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Józef Pyrek

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1980
Diecezja świdnicka
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 918

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3969
Numer parafii: 10125SWI

ID-7924

W 2020 parafia miała 40 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1655 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1599 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1549 lat po Soborze Efeskim
 • 1529 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1427 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1299 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1193 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1110 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 857 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 841 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 801 lat po Soborze Laterańskim III
 • 765 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 735 lat po Soborze w Lyonie I
 • 706 lat po Soborze w Lyonie II
 • 668 lat po Soborze w Vienne
 • 562 lat po Soborze w Konstancji
 • 535 lat po Soborze Florenckim
 • 463 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 417 lat po Soborze Trydenckim
 • 110 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 15 lat po Soborze Watykańskim II

Msza Święta jest najpiękniejszą modlitwą jaką możemy oddać Bogu. Nie należy jednak zapominać o mniejszych, lecz również ważnych, modlitwach prywatnych. W domu, w tramwaju, w pracy. Katolicy wierzą, iż są dziećmi Bożymi, stworzonymi na jego obraz i podobieństwo. Nie oznacza to, iż jesteśmy tacy sami jak On. Oznacza to iż mamy w sobie potencjał do bycia lepszymi niż jesteśmy obecnie. Dzień po dniu, godzina po godzinie. Jedną z metod dochodzenia do świętości i zbliżania się do Boga są regularne modlitwy. Dzisiaj spróbuj odmówić Via Crucis. Odmów też modlitwę dziękczynną. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Tak jak Mojżesz wyprowadził lud wybrany z niewoli egipskiej, tak samo nasza codzienna modlitwa pozwala nam się wyrwać z niewoli grzechów dzisiejszego świata. Pamiętajmy o tym.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku