Parafia i Kościół Św. Urbana w Kobiernicach

Kościół i Parafia Św. Urbana w Kobiernicach

Witamy na stronie poświęconej parafii Św. Urbana położonej w Kobiernicach. Zapoznaj się z informacjami na temat lokalizacji kościoła jak i samej parafii. Dokładnym adresem parafii jest ul. Ks. Jana Korzonkiewicza 23. Parafia posiada 3260 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. W roku 1922 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Marek Kręcioch.

Jaki jest adres parafii?

ul. Ks. Jana Korzonkiewicza 23
43-356 Kobiernice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-33-8108751

Email: kr*******@bi*****.org

Kto jest proboszczem?

ks. Marek Kręcioch

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1922
Diecezja bielsko-żywiecka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3260

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3524
Numer parafii: 36635BIE

ID-215

W 2016 roku obchodziła swoje 94 “urodziny”.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1597 lat po Soborze Nicejskim I
 • 1541 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1491 lat po Soborze Efeskim
 • 1471 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1369 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1241 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1135 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1052 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 799 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 783 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 743 lat po Soborze Laterańskim III
 • 707 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 677 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 648 lat po Soborze w Lyonie II
 • 610 lat po Soborze w Vienne
 • 504 lat po Soborze w Konstancji
 • 477 lat po Soborze Florenckim
 • 405 lat po Soborze Laterańskim V
 • 359 lat po Soborze Trydenckim
 • 52 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 43 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Co dzisiaj zrobiłeś/łaś dla swojego Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy na przykład Litanię do Św. Józefa w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku