Parafia i Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy

Kościół i Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kopanicy

Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej położona jest w Kopanicy. A dokładnie rzeczy biorąc w Kopanicy przy ul. Poniatowskiego 51/53. Według danych diecezjalnych parafia posiada 1690 wiernych. Rokiem założenia parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej jest rok 1408. Proboszczem jest ks. Krzysztof Mizerski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Poniatowskiego 51/53
64-225 Kopanica

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-68-3840529

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Krzysztof Mizerski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1408
Diecezja poznańska
Województwo: wielkopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1690

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3034
Numer parafii: 13616POZ

ID-5907

W 2016 parafia miała 608 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1083 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1027 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 977 lat po Soborze Efeskim
 • 957 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 855 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 727 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 621 lat po Soborze Nicejskim II
 • 538 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 285 lat po Soborze Laterańskim I
 • 269 lat po Soborze Laterańskim II
 • 229 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 193 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 163 lat po Soborze w Lyonie I
 • 134 lat po Soborze w Lyonie II
 • 96 lat po Soborze w Vienne
 • 10 lat przed Soborem w Konstancji
 • 37 lat przed Soborem Florenckim
 • 109 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 155 lat przed Soborem Trydenckim
 • 462 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 557 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Przychodząc do kościoła musimy mieć świadomość, że jest to miejsce kultu, w którym będziemy konfrontowani z najważniejszą Prawdą. Możemy tutaj zostać uzdrowieni i skierowani na drogę do życia w świętości, gotowi na spotkanie z Bogiem. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Modlitwę do Ducha Świętego w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Wszyscy święci, którzy dzisiaj są patronami wielu parafii na całym świecie, poświęcali się dla głoszenia prawdy objawionej. Modlili się, szerzyli wśród bliźnich słowo Boże, aby nawrócić niewiernych, niedowiarków, aby i oni mogli doznać zbawienia i życia wiecznego. Sprawmy, aby każda modlitwa miała sens, jakiś cel, jakąś intencję. Nie bądźmy też samolubni. Pamiętajmy o ludziach w potrzebie, grzesznikach, ludziach samotnych.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku