Parafia i Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Książu Małym

Kościół i Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Książu Małym

Kościół parafialny położony jest w Książu Małym. Znajduje się dokładnie przy Książ Mały 14. Według danych diecezjalnych parafia posiada 1300 wiernych. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1325. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Jan Rudecki.

Jaki jest adres parafii?

Książ Mały 14
32-210 Książ Wielki

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-3838197

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Rudecki

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1325
Diecezja kielecka
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1300

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1700
Numer parafii: 70038KIE

ID-2775

W 2021 parafia miała 696 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1000 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 944 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 894 lat po Soborze Efeskim
 • 874 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 772 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 644 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 538 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 455 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 202 lat po Soborze Laterańskim I
 • 186 lat po Soborze Laterańskim II
 • 146 lat po Soborze Laterańskim III
 • 110 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 80 lat po Soborze w Lyonie I
 • 51 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 13 lat po Soborze w Vienne
 • 93 lat przed Soborem w Konstancji
 • 120 lat przed Soborem Florenckim
 • 192 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 238 lat przed Soborem Trydenckim
 • 545 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 640 lat przed Soborem Watykańskim II

Laudetur Iesus Christus. Skorzystajmy z okazji i pomódlmy się. Statystyczny katolik zna tylko kilka podstawowych modlitw. Ojcze nasz, wierzę w Boga, Zdrowaś Mario. A czy poznajesz jaka modlitwa zawiera następujące słowa "Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu". Jeśli nie, to wydrukuj jej tekst i odmów ją. Są takie dni w roku kiedy nawet ludzie na bakier z tradycją katolicką, można by nawet powiedzieć niewierzący, przychodzą do kościoła lub na cmentarz i wspólnie z bardziej obowiązkowymi wiernymi uczestniczą w odmawianiu modlitw pokutnych, modleniu się za zmarłych. Oby tylko coś w ich sercach pękło i zaczęli częściej uczestniczyć w modlitwach. Módlcie się codziennie, gorliwie i z pokorą pamiętając jakiego poświęcenia się dokonał za nas wszystkich Jezus Chrystus.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku