Parafia i Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu

Kościół i Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu

Kościół parafialny położony jest w Księżpolu. Kościół parafialny mieści się przy ul. Kościelna 50. Parafia liczy sobie 2670 wiernych. Czy jesteś jednym/jedną z nich? Księża zaczęli pełnić swoją posługę w tej parafii już w 1922 roku. ks. Piotr Gałczyński jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Kościelna 50
23-415 Księżpol

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-84-6877444

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Gałczyński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1922
Diecezja zamojsko-lubaczowska
Województwo: lubelskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 2670

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7638
Numer parafii: 49833ZAM

ID-9836

W 2018 minęło 96 lat od dnia założenia parafii.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Podwyższenia Krzyża Świętego była utworzona.

 • 1597 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1541 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1491 lat po Soborze Efeskim
 • 1471 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1369 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1241 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1135 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1052 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 799 lat po Soborze Laterańskim I
 • 783 lat po Soborze Laterańskim II
 • 743 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 707 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 677 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 648 lat po Soborze w Lyonie II
 • 610 lat po Soborze w Vienne
 • 504 lat po Soborze w Konstancji
 • 477 lat po Soborze Florenckim
 • 405 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 359 lat po Soborze Trydenckim
 • 52 lat po Soborze Watykańskim I
 • 43 lat przed Soborem Watykańskim II

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Nie musisz samemu odmawiać modlitw w domu. Czasami warto wyszukać sobie mówioną Antyfonę Królowo Niebios na YouTube i przy takie pomocy wspólnie pomodlić się. Nie muszę chyba przypominać jak ważna w życiu każdego katolika powinna być regularna modlitwa. Wspólne modlenie się w kościele w konkretnych intencjach, rozważanie Słowa Bożego, czynią z kościoła domem modlitwy. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku