Parafia i Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Kościół i Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach

Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Łapach. Mieści się przy ul. 3 Maja 8. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 6350 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? W roku 1912 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Piotr Faltyn.

Jaki jest adres parafii?

ul. 3 Maja 8
18-100 Łapy

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-85-7152740

Email: pa*********@ne*******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Faltyn

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1912
Diecezja łomżyńska
Województwo: podlaskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 6350

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 2052
Numer parafii: 42131LOM

ID-4002

W 2020 parafia miała 108 lat.

Pytanie, którego prawie nikt nie zadaje. Ile lat po lub przed Soborem Kościoła Katolickiego parafia została poświęcona?

 • 1587 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1531 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1481 lat po Soborze Efeskim
 • 1461 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1359 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1231 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1125 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1042 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 789 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 773 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 733 lat po Soborze Laterańskim III
 • 697 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 667 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 638 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 600 lat po Soborze w Vienne
 • 494 lat po Soborze w Konstancji
 • 467 lat po Soborze Florenckim
 • 395 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 349 lat po Soborze Trydenckim
 • 42 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 53 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

A może by tak się pomodlić? Choć troszkę? Dobrze jest mieć tekst modlitwy przed sobą w trakcie jej odmawiania. Pomaga to nam się lepiej skupić. W naszym modlitewniku online znajdziesz dziesiątki modlitw, których tekst możesz łatwo wydrukować. Sprawdź i wydrukuj tekst Nowenny do Świętej Rity i z pokorą pomódl się. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Pamiętaj: oddawaj cześć naszemu Panu każdego dnia. Czy to poprzez modlitwy, krótkie akty strzeliste, jak i zachowanie.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku