Parafia i Kościół Św. Marii Magdaleny w Lubomi

Kościół i Parafia Św. Marii Magdaleny w Lubomi

Kościół parafialny położony jest w Lubomi. Znajduje się dokładnie przy ul. Pogrzebieńska 2. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 3497 parafian. W roku 1304 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Herbert Wójcik.

Jaki jest adres parafii?

ul. Pogrzebieńska 2
44-360 Lubomia

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-4516211

Email: mm***@ka******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Herbert Wójcik

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1304
Diecezja katowicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3497

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1243
Numer parafii: 65866KAT

ID-2390

W 2017 roku obchodziła swoje 713 “urodziny”.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 979 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 923 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 873 lat po Soborze Efeskim
 • 853 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 751 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 623 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 517 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 434 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 181 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 165 lat po Soborze Laterańskim II
 • 125 lat po Soborze Laterańskim III
 • 89 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 59 lat po Soborze w Lyonie I
 • 30 lat po Soborze w Lyonie II
 • 8 lat przed Soborem w Vienne
 • 114 lat przed Soborem w Konstancji
 • 141 lat przed Soborem Florenckim
 • 213 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 259 lat przed Soborem Trydenckim
 • 566 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 661 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku