Parafia i Kościół Wszystkich Świętych w Miszkowicach

Kościół i Parafia Wszystkich Świętych w Miszkowicach

Czy szukasz danych parafii Wszystkich Świętych w Miszkowicach? Jeżeli tak, to na tej stronie zgromadziliśmy podstawowe informacji takie jak kontakt i adres. Mieści się przy Mieszkowice 13. Parafia posiada 1500 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Parafia rozpoczęła swoją działalność duszpasterską w roku 1303. Proboszczem jest ks. Mirosław Wątruch. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Mieszkowice 13
58-420 Lubawka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-75-7426677

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Mirosław Wątruch

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1303
Diecezja legnicka
Województwo: dolnośląskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1500

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 8925
Numer parafii: 11368LEG

ID-3534

Parafia miała dokładnie 715 lat w roku 2018.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 978 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 922 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 872 lat po Soborze Efeskim
 • 852 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 750 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 622 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 516 lat po Soborze Nicejskim II
 • 433 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 180 lat po Soborze Laterańskim I
 • 164 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 124 lat po Soborze Laterańskim III
 • 88 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 58 lat po Soborze w Lyonie I
 • 29 lat po Soborze w Lyonie II
 • 9 lat przed Soborem w Vienne
 • 115 lat przed Soborem w Konstancji
 • 142 lat przed Soborem Florenckim
 • 214 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 260 lat przed Soborem Trydenckim
 • 567 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 662 lat przed Soborem Watykańskim II

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku