Parafia i Kościół Św. Jerzego w Niedźwiedziu

Kościół i Parafia Św. Jerzego w Niedźwiedziu

Szukasz informacji na temat parafii Św. Jerzego? Dobrze trafiłeś. W naszej bazie parafii katolickich w Polsce mamy również dane dotyczącej tej parafii. Do kościoła parafialnego można się udać na Niedźwiedź 81. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 660 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? Rokiem początkujących działalność parafii był 1312. ks. Piotr Hirsz jest proboszczem tej parafii i zajmuje się prowadzeniem duch swoich parafian we właściwym kierunku.

Jaki jest adres parafii?

Niedźwiedź 81
87-207 Dębowa Łąka

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-56-6874400

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Piotr Hirsz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1312
Diecezja toruńska
Województwo: kujawsko-pomorskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 660

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9982
Numer parafii: 56028TOR

ID-8414

W 2021 minęło 709 lat od dnia założenia parafii.

Ile lat dzieli rok założenia parafii Św. Jerzego od danego Soboru? Znajdź odpowiedź poniżej.

 • 987 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 931 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 881 lat po Soborze Efeskim
 • 861 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 759 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 631 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 525 lat po Soborze Nicejskim II
 • 442 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 189 lat po Soborze Laterańskim I
 • 173 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 133 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 97 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 67 lat po Soborze w Lyonie I
 • 38 lat po Soborze w Lyonie II
 • w tym samym roku co koniec Soboru w Vienne
 • 106 lat przed Soborem w Konstancji
 • 133 lat przed Soborem Florenckim
 • 205 lat przed Soborem Laterańskim V
 • 251 lat przed Soborem Trydenckim
 • 558 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 653 lat przed Soborem Watykańskim II

Modlitwa podczas Mszy to za mało. Należy się modlić codziennie, gorliwie, z pokorą i ufnością w dobroć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcesz się trochę pomodlić? Wydrukuj z PDF Litanię do Matki Bożej rozwiązującej węzły na drukarce i odmów ją z szacunkiem i pokorą. Niech Bóg Cię błogosławi. Kiedy modlimy się i prosimy Boga o pomoc, On daje nam siłę, moc i miłość, aby iść naprzód wbrew przeciwnościom, wbrew ludzkiej zawiści. Uczy nas, jak żyć owocnie, pokonując wyzwania i upodabniając się do Niego. Modlimy się nie po to, aby zabić czas. Modlimy się, aby oddać szacunek i nasze oddanie Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku