Parafia i Kościół Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Nowym Sączu

Kościół i Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Nowym Sączu

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Nowym Sączu. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Myśliwska 1. Czy jest to duża, czy też mała parafia? Tą informację można uzyskać porównując liczbę wiernych 1090 z danymi z innych parafii. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1981 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Stanisław Świderski.

Jaki jest adres parafii?

ul. Myśliwska 1
33-300 Nowy Sącz

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-18-4413509

Email: no****************@di******.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Stanisław Świderski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1981
Diecezja tarnowska
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1090

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4930
Numer parafii: 7981TAR

ID-8107

Parafia miała dokładnie 35 lat w roku 2016.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1656 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1600 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1550 lat po Soborze Efeskim
 • 1530 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1428 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1300 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1194 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1111 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 858 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 842 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 802 lat po Soborze Laterańskim III
 • 766 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 736 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 707 lat po Soborze w Lyonie II
 • 669 lat po Soborze w Vienne
 • 563 lat po Soborze w Konstancji
 • 536 lat po Soborze Florenckim
 • 464 lat po Soborze Laterańskim V
 • 418 lat po Soborze Trydenckim
 • 111 lat po Soborze Watykańskim I
 • 16 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Czy będąc w kościele, czy podczas modlitw w domu, proś Boga o przebaczenie za swoje grzechy i dziękuj Mu za Jego liczne błogosławieństwa w twoim życiu. Codziennie, rano, w ciągu dnia jak i wieczorem módl gorliwie wiedząc, iż to ziemskie życie jest tylko krokiem do życia wiecznego w wiecznej szczęśliwości. Czy jesteś katolikiem z prawdziwego zdarzenia? Czy modlisz się regularnie? A czy odmawiasz zawsze te same modlitwy, czy też szukasz duchowych inspiracji w modlitewnikach? Polecamy dzisiaj Duszo Chrystusowa w wersji PDF do druku. Jest to modlitwa dobra na każdy dzień. Klęknij, przeżegnaj się i pomódl się gorliwie do Boga Swego. Św. Alfons de Liguori pisał o modlitwie, iż jest to środek niezbędny do zbawienia. Nie ma modlitwy, nie ma zbawienia, jest wieczne potępienie. Nie dajmy się zwieść przez wygodę życia w obecnym świcie i pamiętajmy, aby regularnie i prawdziwie modlić się. Niech nasza prawdziwa i jedyna wiara katolicka prowadzi nas wszystkich do najważniejszego celu naszego ziemskiego życia jakim jest osiągnięcie zbawienia po śmierci.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku