Parafia i Kościół Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Pyskowicach

Kościół i Parafia Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Pyskowicach

Szukasz informacji na temat parafii Nawrócenia Św. Pawła Apostoła? Dobrze trafiłeś. W naszej bazie parafii katolickich w Polsce mamy również dane dotyczącej tej parafii. A dokładnie rzeczy biorąc w Pyskowicach przy ul. Wieczorka 3. Parafia posiada 7000 wiernych. Niestety dane te pochodzą z przed kilku lat. Obecnie sytuacja liczebności parafian może być inna. Parafia została ukonstytuowana w roku 1991. Pracą duszpasterską w tej parafii zajmuje się proboszcz ks. Leonard Stroka.

Jaki jest adres parafii?

ul. Wieczorka 3
44-120 Pyskowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-32-2332333

Email: le***@op.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Leonard Stroka

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1991
Diecezja gliwicka
Województwo: śląskie
Rodzaj parafii: miejsko-wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 7000

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9906
Numer parafii: 57083GLI

ID-1528

W 2017 parafia liczyła sobie 26 lat.

Ile lat po lub przed danym Soborem parafia Nawrócenia Św. Pawła Apostoła była utworzona.

 • 1666 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1610 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1560 lat po Soborze Efeskim
 • 1540 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1438 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1310 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1204 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1121 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 868 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 852 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 812 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 776 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 746 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 717 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 679 lat po Soborze w Vienne
 • 573 lat po Soborze w Konstancji
 • 546 lat po Soborze Florenckim
 • 474 lat po Soborze Laterańskim V
 • 428 lat po Soborze Trydenckim
 • 121 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 26 lat po Soborze Watykańskim II

Laudetur Iesus Christus. Skorzystajmy z okazji i pomódlmy się. Jesteśmy ludem Bożym. Bóg nas stworzył, dał nam Ziemię do naszej dyspozycji, dał nam wolną wolę. My powinniśmy się modlić i dziękować mu za te wszystkie dary, którymi nas obdarzył. Odmówmy dzisiaj modlitwę, która zawiera te piękne słowa "Przyjdź, Duchu Święty". Z głębokim skupieniem oddajmy kilka chwil naszego ziemskiego życia, aby móc iść ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Uklęknij przed Bogiem Ojcem swoim, jego Synem Jezusem Chrystusem, który poświęcił się za nas na krzyżu, jak również Duchem Świętym. Są to 3 osoby tego samego, jedynego, prawdziwego Boga. My katolicy wiemy, że jest jedna prawda, jedno zbawienie i musimy przestrzegać przykazań Pana, aby dostąpić wiecznego szczęścia w Niebie. Modlimy się nie dla siebie tylko dla Boga. Modlitwa to nie magia, to co najwyżej prośba.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku