Parafia i Kościół Św. Br. Alberta w Starachowicach

Kościół i Parafia Św. Br. Alberta w Starachowicach

Kościół parafialny położony jest w Starachowicach. Do kościoła parafialnego można się udać na ul. Gen.. Bema 16. Oficjalne źródła diecezjalne mówią, iż w tej parafii jest 3015 wiernych. Czy jesteś jednym z nich? W roku 1984 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. ks. Jan Serszyński sprawuje funkcję proboszcza i prowadzi wiernych ku zbawieniu.

Jaki jest adres parafii?

ul. Gen.. Bema 16
27-200 Starachowice

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-2743343

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Jan Serszyński

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1984
Diecezja radomska
Województwo: świętokrzyskie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 3015

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 3848
Numer parafii: 27745RAD

ID-6542

Parafia miała dokładnie 38 lat w roku 2022.

Czy byli Państwo kiedyś ciekawi ile lat przed lub po danym Soborze Wasza parafia była założona? Nie? Nic nie szkodzi i tak to policzyliśmy.

 • 1659 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1603 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 1553 lat po Soborze Efeskim
 • 1533 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1431 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 1303 lat po Soborze Konstantynopolskim III
 • 1197 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 1114 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 861 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 845 lat po Soborze Laterańskim Drugim
 • 805 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 769 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 739 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 710 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 672 lat po Soborze w Vienne
 • 566 lat po Soborze w Konstancji
 • 539 lat po Soborze Florenckim
 • 467 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 421 lat po Soborze Trydenckim
 • 114 lat po Soborze Watykańskim Piewszym
 • 19 lat po Soborze Watykańskim Drugim

Podczas Mszy Świętej jest czas na recytowanie, ciche modlenie się jak i na śpiew. Jeżeli parafia jest wystarczająco duża może sobie zorganizować specjalny chór, który przy akompaniamencie organ napełnia przestrzeń anielskimi śpiewami. Jest mnóstwo różnych śpiewów, zarówno z dedykowanych pieśni religijnych jak i modlitw, które możemy też recytować. Aby nie zmarnować dzisiejszego dnia wysłuchaj recytowanej Litanii do Matki Bożej rozwiązującej węzły i spróbuj wspólnie z głosem osoby mówiącej również modlić się. Pan Bóg słucha naszych modlitw, naszych próśb. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Módlmy się codziennie, kilka razy dziennie. Za siebie, za rodzinę, za nieznajomych, za odkupienie grzechów tego świata.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku