Parafia i Kościół Św. Wita w Uniejowie

Kościół i Parafia Św. Wita w Uniejowie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Wita oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Mieści się przy Uniejów 52. Liczba parafiach kilka lat temu wynosiła 1870 wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1470 roku. Proboszczem niniejszej parafii jest ks. Kazimierz Perz.

Jaki jest adres parafii?

Uniejów 52
32-250 Charsznica

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-41-3837083

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Kazimierz Perz

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1470
Diecezja kielecka
Województwo: małopolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1870

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 9357
Numer parafii: 77992KIE

ID-2795

W 2018 parafia miała 548 lat.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1145 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1089 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1039 lat po Soborze Efeskim
 • 1019 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 917 lat po Soborze Konstantynopolskim II
 • 789 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 683 lat po Soborze Nicejskim II
 • 600 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 347 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 331 lat po Soborze Laterańskim II
 • 291 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 255 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 225 lat po Soborze w Lyonie I
 • 196 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 158 lat po Soborze w Vienne
 • 52 lat po Soborze w Konstancji
 • 25 lat po Soborze Florenckim
 • 47 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 93 lat przed Soborem Trydenckim
 • 400 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 495 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Boże plany wobec nas są zawsze lepsze niż nasze własne. Modląc się On na wysłuchuje i jeżeli tego potrzebujemy pomaga nam. Ale decyzja należy do Niego. My musimy mieć wiarę w Jego nieskończoną mądrość i miłosierdzie. Kościół parafialny to bardzo dobre miejsce na to aby oddać się modlitwie. Czy to podczas Mszy, czy w ciszy przed lub po. W domu jesteśmy zmuszeni modlić się samy przez krzyżem, lub świętym obrazem. Chociaż w dzisiejszych czasach możemy znaleźć pomoc w Internecie wsłuchując się w recytowaną i piękną Pod Twoją Obronę zamieszczoną na portalu YouTube. Dzięki temu może być nam raźniej modlić się. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli." Wynika z tego, iż modlitwa jest nam potrzebna, aby dobrze żyć, codziennie mieć poczucie spełnienia i wypełniać wolę Boga. Niech Bóg wyznacza Ci cele i pozwala znaleźć metody ich realizacji.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku