Parafia i Kościół Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

Kościół i Parafia Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

Poznaj dokładny adres parafii Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. A dokładnie rzeczy biorąc w Warszawie przy ul. Ostródzka 172. W roku 2005 Parafia rozpoczęła działalność duszpasterską. Jako proboszcz ks. Zdzisław Konkol sprawuje pieczę nad naukami Kościoła Katolickiego, aby wierni jego parafii mogli żyć w zgodzie przykazaniami Bożymi.

Jaki jest adres parafii?

ul. Ostródzka 172
03-289 Warszawa

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-22-7436900

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Zdzisław Konkol

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 2005
Diecezja warszawsko-praska
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: miejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych:

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 1056
Numer parafii: 63979WAR

ID-9119

W 2022 parafia liczyła sobie 17 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1680 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1624 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 1574 lat po Soborze Efeskim
 • 1554 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 1452 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 1324 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 1218 lat po Soborze Nicejskim II
 • 1135 lat po Soborze Konstantynopolskim Czwartym
 • 882 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 866 lat po Soborze Laterańskim II
 • 826 lat po Soborze Laterańskim III
 • 790 lat po Soborze Laterańskim IV
 • 760 lat po Soborze w Lyonie I
 • 731 lat po Soborze w Lyonie II
 • 693 lat po Soborze w Vienne
 • 587 lat po Soborze w Konstancji
 • 560 lat po Soborze Florenckim
 • 488 lat po Soborze Laterańskim Piątym
 • 442 lat po Soborze Trydenckim
 • 135 lat po Soborze Watykańskim I
 • 40 lat po Soborze Watykańskim II

Modlitwa, poprawnie odmówiona, jest paliwem, które utrzymuje silniki naszych dusz w ruchu. To dzięki modlitwie otrzymujemy siłę i odwagę, mądrość i łaskę na wiele życiowych wyzwań. To dzięki modlitwie otrzymujemy pokój i radość pośród kłopotów i smutków. Dodaje nam sił, które pomagają kroczyć drogą do życia wiecznego. Żyjemy, gdyż taka była wola naszego Pana Boga Wszechmogącego. Każdego dnia powinniśmy znaleźć czas, aby się pomodlić. Czy to w intencji naszej rodziny, czy nawet naszych bliźnich. Dzisiaj możesz sobie wydrukować Modlitwę za dzieci w PDF i pomodlić się rzewnie. Boże, wiemy, że tylko Ty możesz nas uratować od nas samych. Jesteśmy pokorni przed Tobą i prosimy o Twoje miłosierdzie. Uznajemy Twoją chwałę i dziękujemy Ci za życie, które nam dałeś. Jezus Chrystus wybrał Piotra i na nim, jak na skale, postawił swój Kościół. A my, 2000 lat później, nadal mamy obowiązek przekazywać prawdę o naszej wierze i Bogu Wszechmogącemu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku