Parafia i Kościół Ducha Świętego w Węgrzynowie

Kościół i Parafia Ducha Świętego w Węgrzynowie

Parafia Ducha Świętego wraz z Kościołem parafialnym położona jest w Węgrzynowie. Do kościoła parafialnego można się udać na Węgrzynowo 48. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1462 zarejestrowanych wiernych. Parafia ta zaczęła pełnić swoją rolę w 1398 roku. Proboszczem jest ks. Benedykt Grabowski. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

Węgrzynowo 48
06-211 Krasiniec

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-29-7174632

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Benedykt Grabowski

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1398
Diecezja płocka
Województwo: mazowieckie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1462

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7843
Numer parafii: 62957PLO

ID-5361

W 2021 parafia liczyła sobie 623 lat.

Jak stara jest ta parafia? Jedną z metod to porównanie z datami Soborów Kościoła Katolickiego. Oto lista.

 • 1073 lat po Soborze Nicejskim Pierwszym
 • 1017 lat po Soborze Konstantynopolskim Pierwszym
 • 967 lat po Soborze Efeskim
 • 947 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 845 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 717 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 611 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 528 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 275 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 259 lat po Soborze Laterańskim II
 • 219 lat po Soborze Laterańskim III
 • 183 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 153 lat po Soborze w Lyonie I
 • 124 lat po Drugim Soborem w Lyonie
 • 86 lat po Soborze w Vienne
 • 20 lat przed Soborem w Konstancji
 • 47 lat przed Soborem Florenckim
 • 119 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 165 lat przed Soborem Trydenckim
 • 472 lat przed Soborem Watykańskim Piewszym
 • 567 lat przed Soborem Watykańskim II

Modlić należy się nie tylko podczas Mszy, ale również w innych chwilach i miejscach. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Modlitwa za męża. Czyż to nie jest piękne? Prosimy cię Boże o Twoją siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusie grzechu. Błagamy o Twoją mądrość, abyśmy mogli poznać prawdę ostateczną. Szukamy Twojej ochrony, abyśmy mogli uniknąć niebezpieczeństwa. I prosimy o Twoją miłość, abyśmy mogli poznać Twoją radość. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku