Parafia i Kościół Św. Mikołaja w Zakrzowie

Kościół i Parafia Św. Mikołaja w Zakrzowie

Kościół parafialny położony jest w Zakrzowie. A dokładnie rzeczy biorąc w Zakrzowie przy ul. Chopina 118. Według oficjalnych źródeł w tej Parafii mieszka 1150 parafian. Parafia została ukonstytuowana w wieku XIII. Proboszczem jest ks. Stefan Jenek. Prowadzi on swoich wiernych ku prawdzie jaką jest Bóg w Trójcy Jedyny.

Jaki jest adres parafii?

ul. Chopina 118
47-263 Zakrzów

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-77-4875448

Email:

Kto jest proboszczem?

ks. Stefan Jenek

Informacje dodatkowe

Rok założenia: XIIIw.
Diecezja opolska
Województwo: opolskie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1150

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 7516
Numer parafii: 48422OPO

ID-4681

Czy modlisz się tylko w kościele, czy w domu organizujesz modlitwy rodzinne? Wspólna modlitwa pomoże wzmocnić waszą więź i zwiększyć miłość i szacunek do siebie nawzajem. Modlitwy katolickie mają piękną treść. Czasami wzruszającą, czasami pełną poezji, ale zawsze potężną w walce z siłami ciemności. Zobacz na przykład na słowa Litania do Św. Jana Pawła II o uzdrowienie i wyproszenie łask. Czyż to nie jest piękne? Módlcie się o łaskę przebaczenia innym i o umiejętność dostrzegania prawdy, gdy nam ona umyka przez nasze ludzkie słabości. Czyńmy to, co słuszne, i o pokorę, by przyznać się przed sobą, przed spowiednikiem i Bogiem do popełnionych grzechów. Poprzez modlitwę oddajmy te kilka chwil naszemu Stwórcy.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku