Parafia i Kościół Św. Jana Chrzciciela w Załężu

Kościół i Parafia Św. Jana Chrzciciela w Załężu

Poznaj dokładny adres parafii Św. Jana Chrzciciela oraz inne dane jej dotyczące. Jeżeli zauważysz jakieś nieścisłości prosimy o informacje. Do kościoła parafialnego można się udać na Załęże 4. Ile wiernych uczęszcza regularnie na Mszę do tej parafii? Tego nie wiemy, lecz z naszych informacji wynika, iż jest tam 1195 zarejestrowanych wiernych. Rokiem początkujących działalność parafii był 1326. ks. Marian Gwizdak jako proboszcz i główny pasterz prowadzi swoje owieczki ku zbawieniu i życiu wiecznemu.

Jaki jest adres parafii?

Załęże 4
38-223 Osiek Jasielski

Jak można się skontaktować z parafią?

Telefon: tel. +48-13-4420067

Email: za*****@rz*****.pl

Kto jest proboszczem?

ks. Marian Gwizdak

Informacje dodatkowe

Rok założenia: 1326
Diecezja rzeszowska
Województwo: podkarpackie
Rodzaj parafii: wiejska
Typ parafii: diecezjalna
Liczba wiernych: 1195

W jakich dniach i godzinach są odprawiane Msze Święte i Nabożeństwa

Brak aktualnych informacji

Inne informacje

Popularność parafii: 4303
Numer parafii: 10351RZE

ID-6642

Parafia miała dokładnie 689 lat w roku 2015.

Oto lista Soborów Kościoła Katolickiego z wyliczeniem lat pomiędzy końcem danego Soboru, a rokiem założenia Parafii.

 • 1001 lat po Soborze Nicejskim I
 • 945 lat po Soborze Konstantynopolskim I
 • 895 lat po Soborze Efeskim
 • 875 lat po Soborze Chalcedońskim
 • 773 lat po Soborze Konstantynopolskim Drugim
 • 645 lat po Soborze Konstantynopolskim Trzecim
 • 539 lat po Soborze Nicejskim Drugim
 • 456 lat po Soborze Konstantynopolskim IV
 • 203 lat po Soborze Laterańskim Pierwszym
 • 187 lat po Soborze Laterańskim II
 • 147 lat po Soborze Laterańskim Trzecim
 • 111 lat po Soborze Laterańskim Czwartym
 • 81 lat po Pierwszym Soborem w Lyonie
 • 52 lat po Soborze w Lyonie II
 • 14 lat po Soborze w Vienne
 • 92 lat przed Soborem w Konstancji
 • 119 lat przed Soborem Florenckim
 • 191 lat przed Soborem Laterańskim Piątym
 • 237 lat przed Soborem Trydenckim
 • 544 lat przed Soborem Watykańskim I
 • 639 lat przed Soborem Watykańskim Drugim

Uklęknijmy i pomódlmy się dzisiaj w intencji naszych bliźnich, samych siebie. Jest pewna modlitwa, której tekst zawiera "Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami". Katoliku, módl się o pokój między ludźmi i państwami na Ziemi, o jedność wszystkich narodów i o dobro dla tych, którzy są w potrzebie. Módl się o siłę, by oprzeć się pokusie grzechu, i o odwagę, by wytrwać w trudnych próbach i chwilach. Nie będzie błogosławiony dzień, w którym na świat przyszedł nasz zbawiciel Jezus Chrystus. Idź jego drogą, a dojdziesz do najważniejszego celu.

Dodaj komentarz

Baza modlitw w PDF
Pobierz Twoje ulubione modlitwy w PDF do łatwego wydruku